ESF - SÍŤ KOMUNITNÍCH ŠKOL

Informace o síti komunitních škol - ESF.

12
Závěrečná publicita k projektu
Závěrečná publicita k projektu „Vytvoření sítě venkovských komunitních škol v Pošumaví-místních partnerství zaměřených na prosazování rovných příležitostí žen a mužů“.

Tisková zpráva č. 17
Ukončení projektu Síť komunitních škol v Pošumaví.

Tisková zpráva č. 16
Komunitní koordinátoři – „prodloužené ruce“ partnerů projektu.

Ukončení projektu sítě komunitních škol
Projekt "Vytvoření sítě venkovských komunitních škol v Pošumaví" pomalu končí.

Tisková zpráva č. 15
Závěrečnou konferencí projekt ještě nekončí.

Tisková zpráva č. 14
Závěrečná konference projektu „Vytvoření sítě komunitních škol v Pošumaví“.

Tisková zpráva č. 13
Partneři projektu „Vytvoření sítě komunitních škol v Pošumaví“ postupně probíhají cílem.

Tisková zpráva č.10 - Naše obec a mladá generace
Tisková zpráva - NAŠE OBEC A MLADÁ GENERACE ANEB DESÁTÝ SEMINÁŘ POŘÁDANÝ V RÁMCI PROJEKTU „VYTVOŘENÍ SÍTĚ VENKOVSKÝCH KOMUNITNÍCH ŠKOL V POŠUMAVÍ“.

Zápis z 10. semináře
Zápis z 10. semináře - Téma: Naše obec a mladá generace.

Harmonogram seminářů
Harmonogram seminářů Kasejovice 2012 - 2013

Pozvánka na seminář "Naše obec a mladá generace"
Seminář se koná v úterý 14.5.2013 od 17,00 hodin v budově Kulturně společenského centra Kasejovice.

Tisková zpráva - Škola a veřejnost
Tisková zpráva - ŠKOLA A VEŘEJNOST ANEB DEVÁTÝ SEMINÁŘ POŘÁDANÝ V RÁMCI PROJEKTU „VYTVOŘENÍ SÍTĚ VENKOVSKÝCH KOMUNITNÍCH ŠKOL V POŠUMAVÍ“.

Zápis z 9. semináře
Zápis z 9. semináře - Téma: Škola a veřejnost.

Pozvánka na seminář "Škola a veřejnost"
Seminář se koná v úterý 26. 3. 2013 od 17,00 hodin v budově Kulturně společenského centra Kasejovice.

Tisková zpráva - Pojďme si hrát aneb vícegenerační hřiště
Tisková zpráva - Pojďme si hrát aneb osmý seminář pořádaný v rámci projektu „Vytvoření sítě venkovských komunitních škol v Pošumaví“.

Zápis z 8. semináře
Zápis z 8. semináře - Téma: Pojďme si hrát aneb Vícegenerační hřiště.

Pozvánka na seminář Pojďme si hrát aneb vícegenerační hřiště
Pozvánka na seminář č. 8 s podtitulem "Pojďme si hrát aneb vícegenerační hřiště" konaný 26.2.2013 od 17 hodin v KSC Kasejovice.

Zápis ze 7. semináře
Zápis ze 7. semináře - Téma: Kultura a spolkový život v naší obci a okolí.

Tisková zpráva - Kultura a spolkový život v naší obci
Tisková zpráva - Kultura a spolkový život v naší obci aneb sedmý seminář pořádaný v rámci projektu "Vytvoření sítě venkovských komunitních škol v Pošumaví".

Pozvánka na seminář Kultura a spolkový život v naší obci
Pozvánka na seminář Kultura a spolkový život v naší obci, který se koná v pátek 18.1.2013.

Zápis z 6. semináře
Zápis z 6. semináře - Téma: Nezbytné služby v naší obci.

Tisková zpráva - Nezbytné služby v naší obci
Nezbytné služby v naší obci aneb šestý seminář pořádaný v rámci projektu "Vytvoření sítě venkovských komunitních škol v Pošumaví".

Zápis z 5. semináře
Zápis z 5. semináře - Téma: Cestovní ruch v naší obci a okolí.

Tisková zpráva - Cestovní ruch v naší obci a okolí
Cestovní ruch v naší obci a okolí aneb pátý seminář pořádaný v rámci projektu "Vytvoření sítě venkovských komunitních škol v Pošumaví".

Pozvánka na seminář Nezbytné služby v naší obci
Seminář se koná ve středu 19. 12. 2012 od 17,00 hodin v budově Kulturně společenského centra Kasejovice.

Pozvánka na seminář Cestovní ruch v naší obci a okolí
Pozvánka na seminář Cestovní ruch v naší obci a okolí konaný dne 27.11.2012 v KSC Kasejovice od 17.00 hodin.

Tisková zpráva č. 12
Projekt „Vytvoření sítě komunitních škol v Pošumaví“ vstoupil do závěrečného roku své realizace.

Zápis ze 4. semináře
Zápis ze 4. semináře - Téma: Dopravní obslužnost - pracovní příležitosti.

Tisková zpráva - Dopravní obslužnost a pracovní příležitosti
Dopravní obslužnost a pracovní příležitosti aneb čtvrtý seminář pořádaný v rámci projektu "Vytvoření sítě venkovských komunitních škol v Pošumaví".

Zápis z 3. semináře
Zápis z 3.semináře - Téma: Životní prostředí v naší obci?

Pozvánka na seminář Dopravní obslužnost a pracovní příležitosti
Pojďme společně hledat možnosti, jak lze udržet stávající četnost dopravních spojů a umožnit tak cestování - nejen za prací - všem obyvatelům Kasejovic a okolí.

Tisková zpráva - Životní prostředí v naší obci a okolí
Životní prostředí v naší obci a okolí aneb Třetí seminář pořádaný v rámci projektu "Vytvoření sítě venkovských komunitních škol v Pošumaví".

Pozvánka na seminář Životní prostředí v naší obci a okolí
Pojďme se společně bavit o tom, jak lépe chránit životní prostředí na Kasejovicku a co pro zlepšení životního prostředí může udělat každý z nás.

Tisková zpráva - sociální služby na Kasejovicku
Sociální služby na Kasejovicku aneb Druhý seminář konaný v rámci projektu „Vytvoření sítě venkovských komunitních škol v Pošumaví“

Zápis z 2.semináře
Zápis z 2.semináře - Téma: Sociální služby na Kasejovicku?

Zápis z 1.semináře
Zápis z 1.semináře - Téma: Budou mít Kasejovice silniční obchvat?

Tisková zpráva č. 11
Semináři u všech partnerů projektu vstoupil projekt „Vytvoření sítě komunitních škol v Pošumaví“ do závěrečné třetiny.

Pozvánka k veřejné diskuzi SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA KASEJOVICKU
Pojďme se společně bavit o tom, zda a jak rozšířit sociální služby v naší obci a okolí.

Tisková zpráva - Budou mít Kasejovice silniční obchvat?
Aneb - První seminář konaný v rámci projektu „Vytvoření sítě venkovských komunitních škol v Pošumaví“

Seznam témat
Seznam témat navržených veřejností k projednání, která nebyla vybrána jako téma pro seminář.

12