KOMUNITNÍ ŠKOLA KASEJOVICE, o.s.

Informace o Komunitní škole Kasejovice, o.s.

Cestou necestou aneb z širokého okolí do Polánky
Rok 2016 rok přivítalo 138 novoročních turistů z Kasejovic a okolních obcí výstupem na kopec Čihadlo nad obcí Polánka.

Kulturní akce pořádané KŠ kasejovice, o. s. 2014 - 2015
Výběr kulturních akcí, na kterých se podílela Komunitní škola Kasejovice, o. s. v roce 2014 a 2015.

Výroční zpráva Komunitní školy Kasejovice, o. s. za r. 2014
Výroční zpráva Komunitní školy Kasejovice, o. s. za rok 2014.

Společenský a taneční večer ve stylu 20. let - únor 2014
Pozvánka na "Společenský a taneční večer ve stylu 20. let" s podtitulem - Trocha zábyvy, trocha elegance.

Pozvánka na Novoroční pochod
KŠ Kasejovice a SDH Polánka Vás zvou na Novoroční pochod s podtitulem "Pokoření kóty 628" dne 1.1.2014 ve 13.00 hodin.

Adventní tvořivé odpoledne - prosinec 2013
Pozvánka na tvořivé adventní odpoledne v KSC Kasejovice v neděli 8.12.2013.

Rok a půl existence Komunitní školy Kasejovice o. s.
Komunitní škola Kasejovice, o.s. byla založena v únoru roku 2012, a to v rámci projektu „Vytvoření sítě venkovských komunitních škol v Pošumaví.

Dobová módní přehlídka 30. - 40. léta
Pozvánka: Dobová módní přehlídka 30. - 40. léta a beseda s pamětníky válečných let.

Tradiční čarodějnice
Tradiční čarodějnice na "Židáku" u Kasejovic.

Jarní úklid v okolí obce
Pozvánka na jarní úklid v okolí obce.

Příprava tradičních čarodějnic
Komunitní škola o.s. hledá dobrovolníky při přípravě tradičních čarodějnic.

Pozvánka na jarní pochod
Komunitní škola Kasejovice Vás zve na jarní pochod s podtitulem - Pojďte snámi vyhlížet čápy dne 6.4.2013.

Harmonogram činnosti na r. 2013
Harmonogram činnosti občanského sdružení KŠ KASEJOVICE, o. s. na rok 2013.

Pozvánka na novoroční pochod
Pozvánka na novoroční pochod s podtitulem "Pokoření kóty 628" na den 1.1.2013.

Pozvánka na tvořivé adventní odpoledne
Pozvánka na tvořivé adventní odpoledne v KSC Kasejovice dne 8.12.2013.

Anketa o zmapování volnočasových aktivit veřejnosti
Anketa vznikla pro potřeby KŠ Kasejovice, o. s. za účelem zmapování zájmu veřejnosti o vzdělávací, volnočasové, sportovní a jiné aktivity.

Nabídka aktivit KŠ
Nabídka aktivit KŠ Kasejovice, o. s. - podzim / zima 2012.

Zasedání ustavující valné hromady
Zasedání ustavující valné hromady občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s.

Pozvánka na valnou hromadu
Pozvánka na valnou hromadu občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s.,která se koná ve středu 20. 6. 2012 od 17,30 hod v budově Kulturně společenského centra Kasejovice.

Zahájení činnosti občanského sdružení
Zahájení činnosti občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice o.s.

Stanovy občanského sdružení
Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s.