ÚŘEDNÍ DESKA

Úřední deska města Kasejovice.

Aktuálně zveřejněné dokumenty dle zákona na úřední desce.

Dokumenty historicky zveřejněné na úřední desce a dokumenty, které mají být dle zákona zveřejněny trvale naleznete v části TRVALE ZVEŘEJNĚNÉ DOKUMENTY.

Plánovaná odstávka elektřiny v Chloumku, Kasejovicích a v Újezdě u Kasejovic 6.9.2022
Plánovaná odstávka elektřiny v Chloumku, Kasejovicích a v Újezdě u Kasejovic proběhne dne 6.9.2022 od 7:30 do 15:30 hodin
Min.doba zveřejnění od 16.08.2022 do 07.09.2022.

Jmenování zapisovatelů OVK pro volby do Zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu ČR konané ve dnech 23. a 24. 9. 2022
Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí pro volby do Zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu ČR konané ve dnech 23. a 24. září 2022
Min.doba zveřejnění od 12.08.2022 do 26.09.2022.

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČR ve dnech 23. a 24. září 2022
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČR ve dnech 23. a 24. září 2022
Min.doba zveřejnění od 09.08.2022 do 26.09.2022.

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ ve dnech 23. a 24. září 2022
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ ve dnech 23. a 24. září 2022
Min.doba zveřejnění od 09.08.2022 do 26.08.2022.

Plánovaná odstávka elektřiny v obci Polánka 25.8.2022
Plánovaná odstávka elektřiny v obci Polánka proběhne dne 25.8.2022 od 7:30 do 14:30 hodin
Min.doba zveřejnění od 08.08.2022 do 26.08.2022.

Pro Kasejovicko - Rozhodnutí o registraci kandidítních listin pro volby do Zastupitelstev obcí konaných ve dnech 23.9. a 24.9.2022
Pro Kasejovicko - Rozhodnutí o registraci kandidítních listin
Min.doba zveřejnění od 04.08.2022 do 26.09.2022.

Sdružení občanů města Kasejovice - Rozhodnutí o registraci kandidítních listin pro volby do Zastupitelstev obcí konaných ve dnech 23.9. a 24.9.2022
Sdružení občanů města Kasejovice - Rozhodnutí o registraci kandidítních listin
Min.doba zveřejnění od 04.08.2022 do 26.09.2022.

Starostové a nezávislí - Rozhodnutí o registraci kandidítních listin pro volby do Zastupitelstev obcí konaných ve dnech 23.9. a 24.9.2022
Starostové a nezávislí - Rozhodnutí o registraci kandidítních listin
Min.doba zveřejnění od 04.08.2022 do 26.09.2022.

Stanovení minimálního počtu členů OVK pro volby do Zastupitelstev obcí konaných ve dnech 23.9. a 24.9.2022
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Zastupitelstev obcí konaných ve dnech 23.9. a 24.9.2022
Min.doba zveřejnění od 25.07.2022 do 26.09.2022.

Oznámení MěÚ Kasejovice pro volby do zastupitelstev obcí konaných 23. a 24.9.2022
Oznámení MěÚ Kasejovice pro volby do zastupitelstev obcí, které byly vyhlášeny na dny 23. a 24. září 2022
Min.doba zveřejnění od 16.06.2022 do 26.09.2022.

Oznámení registračního úřadu Kasejovice pro volby do zastupitelstev obcí konaných 23. a 24.9.2022
Oznámení registračního úřadu Kasejovice pro volby do zastupitelstev obcí, které byly vyhlášeny na dny 23. a 24. září 2022
Min.doba zveřejnění od 16.06.2022 do 26.09.2022.

Informace o přístupu k dokumentům města na rok 2022 ze dne 15.6.2022
Informace o přístupu k dokumentům města na rok 2022
Min.doba zveřejnění od 15.06.2022 do 31.12.2022.

Informační povinnost správce (GDPR)
Informace o nakládání s osobními údaji a informace o pověřenci GDPR
Min.doba zveřejnění od 10.05.2022 do 10.05.2030.

Program podpory neziskových organizací na rok 2022
Program podpory neziskových organizací
Min.doba zveřejnění od 25.04.2022 do 20.12.2022.

SPÚ zveřejňuje pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky a k výkonu činnosti spis.zn.: SP12978/2021-504201
Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky a k výkonu činnosti - komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Újezd u Kasejovic a navazující části k.ú. Kasejovice
Min.doba zveřejnění od 06.01.2022 do 31.12.2024.

Veřejná vyhláška od MZE č.j.: MZE-49892/2021-16212
Ministerstvo zemědělství vydává Opatření obecné povahy sp.zn.: MZE-49892/2021-16212
Min.doba zveřejnění od 20.09.2021 do 31.12.2022.

Řád veřejného pohřebiště města Kasejovice ze dne 30.9.2020
Řád veřejného pohřebiště města Kasejovice schválený usnesením č.j. RM177/2020 ze dne 30.9.2020
Min.doba zveřejnění od 30.10.2020 do 31.12.2022.

Veřejná vyhláška od Ministerstva zemědělství č.j.: 33784/2020-MZE-16212
Ministerstvo zemědělství vydává Opatření obecné povahy spis. zn.: 14LH18295/2020-16212
Min.doba zveřejnění od 28.07.2020 do 31.12.2022.

Veřejná vyhláška od MZE č.j.: 17110/2020-MZE-16212
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů vydává opatření obecné povahy spis. zn.: 14LH9964/2020-16212
Min.doba zveřejnění od 06.04.2020 do 31.12.2022.

Veřejná vyhláška od MZE č.j.: 63920/2019-MZE-16212
Ministerstvo zemědělství vydává opatření obecné povahy spis. zn.: 14LH22476/2019-16212
Min.doba zveřejnění od 09.12.2019 do 31.12.2022.

Veřejná vyhláška od MZE č.j.: 41508/2019-MZE-16212
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů vydává Veřejnou vyhlášku - Opatření obecné povahy spis. zn.: 14LH17445/2019-16212
Min.doba zveřejnění od 30.08.2019 do 31.12.2022.

Veřejná vyhláška od MZE č. j.: 18918/2019-MZE-16212
Ministerstvo zemědělství vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy sp. zn.: 14LH7893/2019-16212
Min.doba zveřejnění od 03.04.2019 do 31.12.2022.

Agenda neznámých vlastníků v katastru nemovitostí – aktualizace k 11.5.2022
Výzva - podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě.
Min.doba zveřejnění od 01.02.2016 do 31.12.2023.

INFORMACE

Včasné vyřízení osobních dokladů před letní sezónou 2022
Včasné vyřízení osobních dokladů před letní sezónou


Platba poplatku za svoz komunálního odpadu na rok 2022
Výše a způsob platby za svoz odpadu na rok 2021 v Kasejovicích se řídí obecně závaznou vyhláškou č. 1/2021 ze dne 16.12.2021

Nabídka stavebních pozemků v lokalitě Chloumecká v Kasejovicích
Město Kasejovice nabízí stavební parcely pro cca 15 rodinných domů v Kasejovicích v lokalitě Chloumecká.

Informace o doručování písemností osobám s trvalým pobytem na adrese ohlašovny Kasejovice 98
MěÚ Kasejovice upozorňuje, že od 1.1.2016 platí povinnost ohlašoven, v jejichž sídle má fyzická osoba trvalý pobyt, zajistit vhodné místo, kde bude možné uložit oznámení o uložení zásilky a výzvu s poučením

POSLEDNÍ USNESENÍ ZASTUPITELSTVA

Usnesení z 19. veřejného zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 9.června 2022
Usnesení z 19. veřejného zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 9.června 2022 v Kulturním zařízení v Řesanicích

POSLEDNÍ USNESENÍ RADY MĚSTA

USNESENÍ z 62. jednání Rady města Kasejovice
USNESENÍ z 62. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 11.7.2022 na radnici v Kasejovicích