ÚŘEDNÍ DESKA

Úřední deska města Kasejovice.

Aktuálně zveřejněné dokumenty dle zákona na úřední desce.

Dokumenty historicky zveřejněné na úřední desce a dokumenty, které mají být dle zákona zveřejněny trvale naleznete v části TRVALE ZVEŘEJNĚNÉ DOKUMENTY.

USNESENÍ ze 7. zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 7. září 2023
USNESENÍ ze 7. zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 7. září 2023 v Kulturně - společenském centru v Kasejovicích
Min.doba zveřejnění od 18.09.2023 do 04.10.2023.

Veřejná vyhláška od MěÚ Nepomuk č.j.: DOP/10325/2023 - BaM
Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy vydává Opatření obecné povahy - stanoví místní úpravu provozu sp. zn.: MÚ/DOP/3356/23
Min.doba zveřejnění od 12.09.2023 do 13.10.2023.

Agenda neznámých vlastníků v katastru nemovitostí – aktualizace k 28.8.2023
Výzva - podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě.
Min.doba zveřejnění od 28.08.2023 do 01.01.2024.

Aukční vyhláška o elektronické aukci č.j.: UZSVM/P/21401/2023-HMSO
Aukční vyhláška o elektronické aukci
Min.doba zveřejnění od 02.08.2023 do 06.10.2023.

Informace o přístupu k dokumentům města na rok 2022/2023 ze dne 29.5.2023
Informace o přístupu k dokumentům města na rok 2022/2023
Min.doba zveřejnění od 29.05.2023 do 31.12.2024.

Program podpory neziskových organizací 2023
Kategorie A - Podpora práce s dětmi a mládeží, kategorie B - Veřejně prospěšné aktivity, podmínky a Žádosti o poskytnutí finančních prostředků
Min.doba zveřejnění od 27.04.2023 do 31.01.2024.

Nedostatečně identifikovaní vlastníci - inforrmace 2023
Informace k nedostatečně identifikovaným vlastníkům
Min.doba zveřejnění od 27.02.2023 do 31.12.2023.

Veřejná vyhláška od MZE č.j.: MZE-59640/2022-16212
Ministerstvo zemědělství vydává Opatření obecné povahy spis. zn.: MZE-59640/2022-16212
Min.doba zveřejnění od 04.11.2022 do 31.12.2023.

Informační povinnost správce (GDPR)
Informace o nakládání s osobními údaji a informace o pověřenci GDPR
Min.doba zveřejnění od 10.05.2022 do 10.05.2030.

SPÚ zveřejňuje pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky a k výkonu činnosti spis.zn.: SP12978/2021-504201
Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky a k výkonu činnosti - komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Újezd u Kasejovic a navazující části k.ú. Kasejovice
Min.doba zveřejnění od 06.01.2022 do 31.12.2024.

INFORMACE

Nabídka práce pro OZP okres Plzeň-jih
Nabízíme práci na HPP zkráceného úvazku na pozici Distributor reklamních letáků

Nabídka pracovního místa - učitelé odborných předmětů, pracoviště Blovice
Učitel odborných předmětů + učitel odborného výcviku na střední škole, pracoviště Blovice, se zaměřením na kuchařské obory


Změna místa pro ukládání větví od 1.6.2023
Od 1.6. dochází ke změně místa pro ukládání větví

Změna svozu směsného komunálního odpadu od 27.4.2023
Firma Rumpold od května 2023 přechází ze zimního svozu na letní

Platba poplatku za svoz komunálního odpadu na rok 2023
Platba poplatku za svoz komunálního odpadu na rok 2023

Nabídka stavebních pozemků v lokalitě Chloumecká v Kasejovicích
Město Kasejovice nabízí stavební parcely pro cca 15 rodinných domů v Kasejovicích v lokalitě Chloumecká.

Informace o doručování písemností osobám s trvalým pobytem na adrese ohlašovny Kasejovice 98
MěÚ Kasejovice upozorňuje, že od 1.1.2016 platí povinnost ohlašoven, v jejichž sídle má fyzická osoba trvalý pobyt, zajistit vhodné místo, kde bude možné uložit oznámení o uložení zásilky a výzvu s poučením

POSLEDNÍ USNESENÍ ZASTUPITELSTVA

USNESENÍ ze 7. zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 7. září 2023
USNESENÍ ze 7. zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 7. září 2023 v Kulturně - společenském centru v Kasejovicích

POSLEDNÍ USNESENÍ RADY MĚSTA

USNESENÍ z 2. jednání Rady města Kasejovice
USNESENÍ z 2. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 21.11.2022 na radnici v Kasejovicích