ÚŘEDNÍ DESKA

Úřední deska města Kasejovice.

Aktuálně zveřejněné dokumenty dle zákona na úřední desce.

Dokumenty historicky zveřejněné na úřední desce a dokumenty, které mají být dle zákona zveřejněny trvale naleznete v části TRVALE ZVEŘEJNĚNÉ DOKUMENTY.

USNESENÍ z 10. zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 15. února 2024
USNESENÍ z 10. zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 15. února 2024 v Kulturně - společenském centru v Kasejovicích
Min.doba zveřejnění od 28.02.2024 do 15.03.2024.

Výzva - návrh Opařní obecné povahy č.j.: PK-ŽP/3093/24
Opatření obecné povahy, kterým se povoluje výjimka ze zákazů stanovených k ochraně zvláště chráněného druhu živočicha bobra evropského (Castor fiber) zařazeného do kategorie silně ohrožených druhů
Min.doba zveřejnění od 23.02.2024 do 10.03.2024.

Program podpory neziskových organizací na rok 2024
Program podpory neziskových organizací
Min.doba zveřejnění od 20.12.2023 do 31.12.2024.

Informace o přístupu k dokumentům města na rok 2023-2024 ze dne 19.12.2023
Informace o přístupu k dokumentům města na rok 2023-2024
Min.doba zveřejnění od 19.12.2023 do 31.12.2025.

Výzva od Státního pozemkového úřadu spis.zn.: SP5444/2022-504201
Výzva podle § 8 odst. 1 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech zn.: SPU 414635/2023/Bečv.
Min.doba zveřejnění od 18.10.2023 do 18.10.2024.

Informační povinnost správce (GDPR)
Informace o nakládání s osobními údaji a informace o pověřenci GDPR
Min.doba zveřejnění od 10.05.2022 do 10.05.2030.

SPÚ zveřejňuje pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky a k výkonu činnosti spis.zn.: SP12978/2021-504201
Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky a k výkonu činnosti - komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Újezd u Kasejovic a navazující části k.ú. Kasejovice
Min.doba zveřejnění od 06.01.2022 do 31.12.2024.

INFORMACE

Nová provozovna pedikúry v Charitě Horažďovice - únor 2024
Charita Horažďovice zareagovala na zvýšenou poptávku klientů po pedikérských službách a otevřela v nedávné době svoji novou provozovnu pedikúry v domě s pečovatelskou službou Loretská v Horažďovicích. Kromě toho vychází vstříc i diabetikům.

Nová adresa Klientského centra pro důchodovou agendu od 1.3.2024
Klientské centrum pro důchodovou agendu bude pro okresy Plzeň-sever a Plzeň-jih umístěno od 1. 3. 2024 v budově OSSZ Plzeň-město, Americká 28–30

Dětský tábor LT Piháček hledá úložné prostory běhěm roku
Dětský tábor LT Piháček hledá úložné prostory

Platba poplatku za svoz komunálního odpadu na rok 2024
Platba poplatku za svoz komunálního odpadu na rok 2024


Ohlášení k místnímu poplatku ze psů - 2024
Ohlášení k místnímu poplatku ze psů

Změna místa pro ukládání větví od 1.6.2023
Od 1.6. dochází ke změně místa pro ukládání větví

Nabídka stavebních pozemků v lokalitě Chloumecká v Kasejovicích
Město Kasejovice nabízí stavební parcely pro cca 15 rodinných domů v Kasejovicích v lokalitě Chloumecká.

Informace o doručování písemností osobám s trvalým pobytem na adrese ohlašovny Kasejovice 98
MěÚ Kasejovice upozorňuje, že od 1.1.2016 platí povinnost ohlašoven, v jejichž sídle má fyzická osoba trvalý pobyt, zajistit vhodné místo, kde bude možné uložit oznámení o uložení zásilky a výzvu s poučením

POSLEDNÍ USNESENÍ ZASTUPITELSTVA

USNESENÍ z 10. zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 15. února 2024
USNESENÍ z 10. zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 15. února 2024 v Kulturně - společenském centru v Kasejovicích

POSLEDNÍ USNESENÍ RADY MĚSTA

USNESENÍ z 2. jednání Rady města Kasejovice
USNESENÍ z 2. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 21.11.2022 na radnici v Kasejovicích