VYDANÉ PUBLIKACE

Publikace vydané MÚ Kasejovice k zakoupení.

Publikace jsou v prodeji na Městském úřadě Kasejovice a u paní Jakubčíkové v Drogerii Kasejovice.

Podhůří
Autoři: Mgr Vladimír Červenka, Adéla Járová, Markéta Járová, Cena 110 Kč.


Kasejovicko za Velké války (1914-1918)
Kniha je barevná, vytištěná na křídovém papíře, počet stran 112.
Obsah:
Malý vhled do Velké války
Z pera kronikářů
Naši legionáři
Paměť Velké války
Cena: 110 Kč


Újezd u Kasejovic, Miroslava Kutáková
Publikace o obci Újezd u Kasejovic
Cena: 110 Kč


Povídání o důlních skřítcích - Pavel Suček
Příběhy tří skřítků Jana, Jakuba a Aloise zavádějí čtenáře do kouzelného světa, kde tajemní permoníci pomáhají horníkům a dobrým lidem v nouzi a trestají nepoctivost a lež. Dějištěm pro tyto poučné pohádkové příběhy je historický kasejovicko-bělčický zlatonosný revír, který vznikl již v roce 1337 za krále Jana Lucemburského. Tehdy byly nedaleko města Kasejovice vyhloubeny v lese "Kamejk" tři šachty: Jakub, Alois a Jan. Na stránkách knihy se čtenáři budou toulat od Blatné k Bělčicům, zavítají do Kasejovic, Kocelovic, Mirovic a Rakovic, k rybníkům Zlatohlav a Labuť, na Zlatou horu či vrch Hrad. Zažijí spolu s trojicí hrdinů mnohé napínavé dobrodružství, seznámí se s pohádkovými bytostmi, obývajícími okolí šachty, a také s mnohým dobrákem a poctivcem. Poznají ale také vykutálené podvodníčky a šizuňky, se kterými si ovšem skřítkové většinou ví rady.
Cena: 110 Kč


Polánka u Kasejovic, kolektiv autorů
Publikace o obci Polánka u Kasejovic
Cena: 120 Kč


II. světová válka na Kasejovicku - Josef Chalupný
Kniha mapuje válečné roky v Kasejovicích v kontextu celosvětového dění. Je doplněna dobovými fotografiemi.
Cena: 65 Kč


Kasejovice (1264-2014) Sborník příspěvků k 750. výročí první písemné zmínky o Kasejovicích
Cena: 160 Kč


Střípky z dějin Přebudova I. - Mgr. Vladimír Červenka
Cena: 90 Kč


Chloumek - Jana Holečková
Cena: 80 Kč


Kasejovice a okolí - Mgr. Štěpánka Löffelmannová
Cena: 46 Kč


Kasejovické pověsti, písně a říkánky - Václav Mentberger
Cena: 38 Kč


Kasejovice za časů císařpána a tatíčka Masaryka
Cena: 40 Kč


Kasejovice v denících Aloise Hevery
Cena: 40 Kč


Vybrané osobnosti z dějin Kasejovic
Cena: 40 Kč