Novinky


AKTUÁLNĚ

01.07.2022
Přestupní jízdenka od 1.7.2022
Od 1. července 2020 platí v Plzeňském kraji jednotný tarif IDPK, který je přestupní

02.07.2022
Zahájení výstavy výtvarnice Miloslavy Pohankové 2.7.2022
Mému srdci blízké, obrazy Miloslavy Pohankové - zahájení výstavy výtvarnice z Polánky u Kasejovic v Chanovicích


02.07.2022
Zahájení výstavy výtvarnice Zdeňky Sedlákové 2.7.2022
Zdeňka Sedláková, Andělské obrazy - zahájení výstavy výtvarnice z Kadaně v Chanovicích


09.07.2022
Chanovice - Den řemesel 9.7.2022
Pozvánka na Den řemesel do Chanovic


Od 27.06.2022 do 31.08.2022
Uzavření ordinace MUDr. Bártíkové 1.7. – 8.7.2022 a 1.8. – 5.8.2022
Dětská lékařka MUDr. Bártíková oznamuje, že z důvodu dovolené nebude ordinovat ve dnech 1.7. – 8.7.2022 a 1.8. – 5.8.2022. Dále v období letních prázdnin neordinuje v Kasejovicích v pondělí.

Vydané publikace MěÚ Kasejovice

Nejnovější dokumenty na ÚŘEDNÍ DESCE

Oznámení MěÚ Kasejovice pro volby do zastupitelstev obcí konaných 23. a 24.9.2022
Oznámení MěÚ Kasejovice pro volby do zastupitelstev obcí, které byly vyhlášeny na dny 23. a 24. září 2022
Min.doba zveřejnění od 16.06.2022 do 26.09.2022.

Oznámení registračního úřadu Kasejovice pro volby do zastupitelstev obcí konaných 23. a 24.9.2022
Oznámení registračního úřadu Kasejovice pro volby do zastupitelstev obcí, které byly vyhlášeny na dny 23. a 24. září 2022
Min.doba zveřejnění od 16.06.2022 do 26.09.2022.

Informace o přístupu k dokumentům města na rok 2022 ze dne 15.6.2022
Informace o přístupu k dokumentům města na rok 2022
Min.doba zveřejnění od 15.06.2022 do 31.12.2022.

Schválený závěrečný účet za rok 2021
Závěrečný účet města Kasejovice za rok 2021 s přílohami: Rozvaha, Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, Výkaz zisku a ztrát, Zpráva nezávislého auditora, Příloha
Zveřejněno od 15.06.2022 .

Rozpočtové opatření č. 05/2022
Rozpočtové opatření č. 05/2022 schválené Radou města Kasejovice
Zveřejněno od 14.06.2022 .

Prodloužení kanalizace ulice u Trati a ulice Chloumecká
Veřejnoprávní smlouva- Změna stavby před jejím dokončením: Prodloužení kanalizace ulice u Trati a ulice Chloumecká (prodloužení kanalizační stoky „A“ v „ulici Chloumecká“)
Min.doba zveřejnění od 13.06.2022 do 29.06.2022.

Poslední USNESENÍ ZASTUPITELSTVA

Usnesení z 19. veřejného zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 9.června 2022
Usnesení z 19. veřejného zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 9.června 2022 v Kulturním zařízení v Řesanicích

Poslední USNESENÍ RADY MĚSTA

USNESENÍ z 61. jednání Rady města Kasejovice
USNESENÍ z 61. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 25.5.2022 na radnici v Kasejovicích

INFORMACE


Platba poplatku za svoz komunálního odpadu na rok 2022
Výše a způsob platby za svoz odpadu na rok 2021 v Kasejovicích se řídí obecně závaznou vyhláškou č. 1/2021 ze dne 16.12.2021

Nabídka stavebních pozemků v lokalitě Chloumecká v Kasejovicích
Město Kasejovice nabízí stavební parcely pro cca 15 rodinných domů v Kasejovicích v lokalitě Chloumecká.

Informace o doručování písemností osobám s trvalým pobytem na adrese ohlašovny Kasejovice 98
MěÚ Kasejovice upozorňuje, že od 1.1.2016 platí povinnost ohlašoven, v jejichž sídle má fyzická osoba trvalý pobyt, zajistit vhodné místo, kde bude možné uložit oznámení o uložení zásilky a výzvu s poučením

NOVINKY - UDÁLOSTI a VIDEA

26.05.2022
Vítání občánků v Kasejovicích 26.5.2022
Vítání občánků v Kasejovicích


18.05.2022
Vítání občánků v Kasejovicích 18.5.2022
Vítání občánků v Kasejovicích10.05.2022
Cesta do Oselec zase o něco bezpečnější 10.5.2022
Pracovníci technických služeb města pokračují s údržbou i vylepšováním okolí silnic v katastru Kasejovic


06.05.2022
Oslavy konce druhé světové války se v Kasejovicích konaly s Miroslavem Kalouskem 6.5.2022
V pátek 6. května si Kasejovice připomněly 77. výročí konce druhé světové války a osvobození našeho území americkou armádou.


30.04.2022
„Židák“ se opět rozzářil 30.4.2022
Poslední dubnovou noc parta místních dobrovolníků za podpory města Kasejovice uspořádala po dvouleté pauze čarodějnický večer.


12.04.2022
Historie a současnost radniční budovy v Kasejovicích
Historie a současnost radniční budovy v Kasejovicích


12.04.2022
Silnice bezpečnější, příkopy čistější
Z důvodu bezpečnosti provozu proběhla úprava okolí místních komunikací v katastru Kasejovic.


12.04.2022
Kácení stromů aneb koloběh života
Milí spoluobčané, tento článek je psán jako vysvětlení hlavně pro ty, které srdce bolí s každým pokáceným stromem.


12.04.2022
Kasejovická radnice má zrestaurovaný kamenný portál
Během měsíce února a března byl zrestaurován žulový portál v prvním patře radniční budovy v Kasejovicích


10.03.2022
Poděkování 10.3.2021
Děkuji všem, kteří podpořili rodiny z Ukrajiny ubytované v DPS


09.03.2022
My odpad třídíme a přírody si vážíme
V Kasejovicích již řadu let odpad třídíme, čehož si možná někteří spoluobčané ještě nestačili všimnout.


18.02.2022
Poděkování za pomoc JSDH Kasejovice při čištění požeráku 18.2.2022
Poděkování za pomoc JSDH Kasejovice


08.02.2022
Rekonstrukce v Kasejovicích jedou i v zimních měsících naplno
Po domluvě s panem MUDr. Mackovičem proběhlo 30.12. 2021 stěhování ordinace praktického lékaře do bytu v suterénu budovy zdravotního střediska