Drážní vodárna

Vedle železniční stanice Kasejovice se nachází drážní vodárna.

V roce 1897 začala výstavba železniční trati Nepomuk – Blatná, zprovozněna byla v r. 1899 a od té doby sloužila i kasejovická drážní vodárna k doplňování vody do parních lokomotiv, jež několik desetiletí zajišťovaly dopravu na této lokální dráze. Na této trati byly vybudovány drážní vodárny dvě – v Blatné, a právě ta v Kasejovicích.  V roce 1928 byla parní osobní doprava nahrazena motorovou, ale nákladní doprava zůstávala nadále v praním provozu, a to až do roku 1969. V první polovině 70. let 20. století přestala vodárna sloužit svému účelu.

Stavba se skládá z patrové části (vodojem) a přízemní (kolna na uhlí). V přízemí vodojemu bývala kotelna vybavená původně pravděpodobně parním kotlem, v patře se dochovala nýtovaná otevřená nádrž na vodu o objemu 30 m3. Do dnešních dnů se také dochovala větší části technologického vybavení – kompletní soustava potrubí (přívodní, přelivné a odvodní), nýtovaná otevřená nádrž, ukazatel stavu hladiny a pozůstatky mechanismu tohoto ukazatele (kladky) a patrně mladší motorový spínač elektrického čerpadla.

Vodárnu Město Kasejovice po dlouhých letech jednání získalo do majetku a v roce 2022 byla opravena do bývalé podoby. Ministerstvo kultury ČR ocenilo jedinečnost této stavby, když ji v roce 2020 prohlásilo za technickou památku. V roce 2023 byla ve vodárně umístěna stálá expozice p. Martina Žabky, která nás na deseti panelech provede historií železniční trati Nepomuk - Blatná.

Otevřeno:

červen, září – sobota 14 - 18 hod.
červenec, srpen – sobota a neděle 14 – 18 hod.
Jinak po domluvě na tel: 734 577 841

Vstupné:

Dospělí 40 Kč
Děti 10 Kč

 

 

Drážní vodárna
Drážní vodárna
Drážní vodárna
Drážní vodárna
Drážní vodárna
Drážní vodárna
Drážní vodárna
Drážní vodárna
Drážní vodárna