Návrh závěrečného účtu města Kasejovice k 31.12.2022 (archiv dokumentů)

Návrh závěrečného účtu města Kasejovice s přílohami: Návrh závěrečného účtu města Kasejovice, Rozvaha, Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, Výkaz zisku a ztrát, Zpráva nezávislého auditora, Příloha

Vyvěšeno na úřední desku: 09.05.2023

Z úřední desky bylo sejmuto: 31.05.2023