ARCHIV DOKUMENTŮ

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce Města Kasejovice.

Veřejná vyhláška od KÚ Plzeňského kraje zn.: PK-RR/4343/23
Krajský úřad Plzeňského kraje vydává Veřejnou vyhlášku o vydání Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje
Min.doba zveřejnění od 14.09.2023 do 30.09.2023.

Opatření obecné povahy č.j.: DOP/10347/2023 - BaM
Odbor dopravy Městského úřadu Nepomuk stanoví přechodnou úpravu provozu sp. zn.: MÚ/DOP/4109/23
Min.doba zveřejnění od 12.09.2023 do 28.09.2023.

Záměr pronájmu pozemku v k.ú. Polánka u Kasejovic ze dne 6.9.2023
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem
Min.doba zveřejnění od 06.09.2023 do 22.09.2023.

Záměr pronájmu nebytových prostor ze dne 4.9.2023
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem
Min.doba zveřejnění od 04.09.2023 do 20.09.2023.

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva města Kasejovice 7.9.2023
Zasedání Zastupitelstva města Kasejovice se uskuteční ve čtvrtek 7.9.2023 od 18:00 hodin v kulturně společenském centru Kasejovice
Min.doba zveřejnění od 30.08.2023 do 08.09.2023.

Záměr pronájmu pozemku v k.ú. Kasejovice ze dne 22.8.2023
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem
Min.doba zveřejnění od 22.08.2023 do 07.09.2023.

Dražební vyhláška - elektronická dražba č.: 94 EX 4143/10
Soudní exekutor vydává Usnesení - Dražební vyhlášku pro elektronickou dražbu
Min.doba zveřejnění od 16.08.2023 do 21.09.2023.

Veřejná vyhláška od KÚ Plzeňského kraje zn.: PK-RR/3359/23
Veřejná vyhláška o veřejném projednání návrhu Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje na udržitelný rozvoj území
Min.doba zveřejnění od 10.08.2023 do 26.08.2023.

Záměr pachtu ze dne 31.7.2023
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem
Min.doba zveřejnění od 31.07.2023 do 31.08.2023.

Rozhodnutí o zrušení konání dražby č.j.: 1514190/23/2301-80542-405046
Konání dražby nařízené dražební vyhláškou č.j.: 1427729/23/2301-80542-405046 na den 17.08.2023 v 8:00 hod. se ruší.
Min.doba zveřejnění od 31.07.2023 do 18.08.2023.

Veřejná vyhláška od MěÚ Nepomuk č.j.: DOP/8210/2023 - BaM
Zveřejnění návrhu na stanovení místní úpravy provozu sp.zn.: MÚ/DOP/3356/23
Min.doba zveřejnění od 31.07.2023 do 31.08.2023.

Aukční vyhláška o elektronické aukci č.j.: UZSVM/P/1 3493/2023-HMSIJ
Česká republika - Úřad pro zastupováni státu ve věcech majetkových vydává aukční vyhlášku
Min.doba zveřejnění od 21.07.2023 do 14.09.2023.

Odpověď na žádost podle zákona 106/1999 Sb. ze dne 17.7.2023
Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona 106/1999 Sb.
Min.doba zveřejnění od 19.07.2023 do 00.00.0000.

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva města Kasejovice 20.7.2023
Zasedání Zastupitelstva města Kasejovice se uskuteční ve čtvrtek 20.7.2023 od 18:00 hodin v kulturně společenském centru Kasejovice
Min.doba zveřejnění od 12.07.2023 do 21.07.2023.

Dražební vyhláška - elektronická dražba nemovité věci č.j.: 1427729/23/2301-80542-405046
Správce daně nařizuje elektronickou dražbu nemovité věci - Dražba číslo: 230575
Min.doba zveřejnění od 10.07.2023 do 22.07.2023.

Odpověď na žádost podle zákona 106/1999 Sb. ze dne 4.7.2023
Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona 106/1999 Sb.
Min.doba zveřejnění od 04.07.2023 do 00.00.0000.

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy č.j.: VŽP/2585/2023 - HoL
Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy týkající se změny stavby: Přivaděč surové vody pro obec Lnáře
Min.doba zveřejnění od 31.05.2023 do 16.06.2023.

Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy ve věci povolení změny stavby před jejím dokončením: "Přivaděč surové vody pro obec Lnáře" č.j.: VŽP/2358/2023 - HoL
Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy ve věci povolení změny stavby před jejím dokončením: "Přivaděč surové vody pro obec Lnáře"
Min.doba zveřejnění od 18.05.2023 do 27.05.2023.

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva města Kasejovice 25.5.2023
Zasedání Zastupitelstva města Kasejovice se uskuteční ve čtvrtek 25.5.2023 od 17:00 hodin v kulturně společenském centru Kasejovice
Min.doba zveřejnění od 17.05.2023 do 26.05.2023.

Plánovaná odstávka elektřiny v Chloumku, Kasejovicích a Újezdu u Kasejovic 1.6.2023
Plánovaná odstávka elektřiny v Chloumku, Kasejovicích a Újezdu u Kasejovic proběhne dne 1.6.2023 od 7:30 do 16:30 hodin
Min.doba zveřejnění od 11.05.2023 do 02.06.2023.

Odpověď na žádost podle zákona 106/1999 Sb. ze dne 27.4.2023
Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona 106/1999 Sb.
Min.doba zveřejnění od 27.04.2023 do 00.00.0000.

Kalkulace cen pro vodné a stočné za rok 2022
Kalkulace cen pro vodné a stočné
Min.doba zveřejnění od 24.04.2023 do 10.05.2023.

Veřejná vyhláška od FÚ pro Plzeňský kraj č.j.: 811915/23/2300-11530-401159
FÚ pro Plzeňský kraj oznamuje, že ode dne 25.04.2023 do dne 25.05.2023 je na všech územních pracovištích FÚ pro Plzeňský kraj zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam k dani z nemovitých věcí
Min.doba zveřejnění od 24.04.2023 do 25.05.2023.

Dražební vyhláška o elektronické dražbě č.j.: 054 EX 997 / 13 - 1643
Soudní exekutor vydává Usnesení - Dažební vyhlášku
Min.doba zveřejnění od 13.04.2023 do 18.05.2023.

Veřejná vyhláška o konání veřejného projednání Aktualizace č. 3 ZÚR PK zn.: PK-RR/1426/23
Oznámení o konání veřejného projednání Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 3 na udržitelný rozvoj území
Min.doba zveřejnění od 05.04.2023 do 21.04.2023.

Záměr a zásady prodeje obecních pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě „Kasejovice – obytná zóna Chloumecká“ v katastrálním území Kasejovice ze dne 29.3.2023
Záměr a zásady prodeje obecních pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě „Kasejovice – obytná zóna Chloumecká“ v katastrálním území Kasejovice
Min.doba zveřejnění od 29.03.2023 do 14.04.2023.

Veřejná vyhláška od Zeměměřičského úřadu č.j.: ZÚ-00127/2023-13200
Oznámení o zeměněřičských pracích od 3.4. do 15.12.2023
Min.doba zveřejnění od 28.03.2023 do 13.04.2023.

Odpověď na žádost podle zákona 106/1999 Sb. ze dne 28.3.2023
Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona 106/1999 Sb.
Min.doba zveřejnění od 28.03.2023 do 00.00.0000.

Schválený závěrečný účet Svazku obcí okresu Plzeň – jih pro odpadové hospodářství za rok 2022
Schválený závěrečný účet Svazku obcí okresu Plzeň – jih pro odpadové hospodářství za rok 2022
Min.doba zveřejnění od 20.03.2023 do 05.04.2023.

Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření Svazku obcí okresu Plzeň – jih pro odpadové hospodářství k 31.12.2022
Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření Svazku obcí okresu Plzeň – jih pro odpadové hospodářství k 31.12.2022 včetně výkazů
Min.doba zveřejnění od 20.03.2023 do 05.04.2023.

Rozpočtové opatření 01/2023 Svazku obcí okresu Plzeň – jih pro odpadové hospodářství
Rozpočtové opatření 01/2023 Svazku obcí okresu Plzeň – jih pro odpadové hospodářství
Min.doba zveřejnění od 20.03.2023 do 05.04.2023.

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva města Kasejovice 23.3.2023
Zasedání Zastupitelstva města Kasejovice se uskuteční ve čtvrtek 23.3.2023 od 17:00 hodin v kulturně společenském centru Kasejovice
Min.doba zveřejnění od 15.03.2023 do 24.03.2023.

Plánovaná odstávka elektřiny v Kasejovicích 28.3.2023
Plánovaná odstávka elektřiny v Kasejovicích proběhne dne 28.3.2023 od 7:30 do 15:00 hodin
Min.doba zveřejnění od 07.03.2023 do 29.03.2023.

Záměr prodeje objektu v k.ú. Kasejovice ze dne 2.3.2023
Město Kasejovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem
Min.doba zveřejnění od 02.03.2023 do 18.03.2023.

Plánovaná odstávka elektřiny v Kladrubcích, Podhůří a Přebudově 23.3.2023
Plánovaná odstávka elektřiny proběhne dne 23.3.2023 od 7:30 do 15:00 hodin
Min.doba zveřejnění od 02.03.2023 do 24.03.2023.

Návrh závěrečného účtu Svazku obcí okresu Plzeň – jih pro odpadové hospodářství za rok 2022
Návrh závěrečného účtu Svazku obcí okresu Plzeň – jih pro odpadové hospodářství za rok 2022
Min.doba zveřejnění od 27.02.2023 do 15.03.2023.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí okresu Plzeň – jih pro odpadové hospodářství k 31.12.2022
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí okresu Plzeň – jih pro odpadové hospodářství k 31.12.2022
Min.doba zveřejnění od 27.02.2023 do 15.03.2023.

Valná hromada Honebního společenstva Kladrubce 18.3.2023
Pozvánka na valnou hromadu Honebního společenstva Kladrubce
Min.doba zveřejnění od 16.02.2023 do 18.03.2023.

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2022
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2022
Min.doba zveřejnění od 16.02.2023 do 04.03.2023.

Valná hromada Honebního společenstva Kasejovice 3.3.2023
Pozvánka na valnou hromadu Honebního společenstva Kasejovice
Min.doba zveřejnění od 15.02.2023 do 03.03.2023.