FORMULÁŘE

Formuláře ke stažení.

Žádost o vydání matričního dokladu - 2024
Žádost o vydání matričního dokladu

Dotazník k uzavření manželství 2024
Dotazník k uzavření manželství ke stažení.

Žádost o vydání osvědčení k církevnímu sňatku - 2024
Žádost o vydání osvědčení o tom, že snoubenci splnili všechny požadavky zákona pro uzavření platného manželství před orgánem církve

Žádost o povolení uzavření manželství na kterémkoli vhodném místě nebo mimo stanovenou dobu - 2024
Žádost o povolení uzavření manželství na kterémkoli vhodném místě nebo mimo stanovenou dobu

Dotazník k registrovanému partnerství - 2024
Dotazník k registrovanému partnerství

Žádost o povolení vstupu do registrovaného partnerství 2024
Žádost o povolení vstupu do registrovaného partnerství mimo místo určené matričním úřadem a mimo dobu určenou matričním úřadem

Žádost o vydání formuláře k matričnímu dokladu pro použití v jiném členském státu EU - 2024
Žádost o vydání formuláře k matričnímu dokladu pro použití v jiném členském státu Evropské unie

Program podpory neziskových org. včetně formulářů na rok 2022
Program podpory neziskových organizací včetně formulářů na rok 2022

Předběžná žádost pro zájemce o stavební parcelu v Kasejovicích - lokalita „Chloumecká“
Předběžná žádost pro zájemce o stavební parcelu v Kasejovicích - lokalita Chloumecká

Formulář ke kontrole a doplnění informací k hrobovým místům
Formulář ke kontrole a doplnění informací k hrobovým místům na hřbitovech v Řesanicích a Kasejovicích

Žádost o zrušení údaje o místě trvalého pobytu osob(y)
Žádost o zrušení údaje o místě trvalého pobytu osob(y) podle § 12 odst.1 písm. c) zák.č. 133/2000Sb, o evidenci obyvatel a rodných čísel a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Žádost o povolení ke kácení dřevin
Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les