FORMULÁŘE

Formuláře ke stažení.

Dotazník k uzavření manželství 2023
Dotazník k uzavření manželství ke stažení.

Program podpory neziskových org. včetně formulářů na rok 2022
Program podpory neziskových organizací včetně formulářů na rok 2022

Předběžná žádost pro zájemce o stavební parcelu v Kasejovicích - lokalita „Chloumecká“
Předběžná žádost pro zájemce o stavební parcelu v Kasejovicích - lokalita Chloumecká

Formulář ke kontrole a doplnění informací k hrobovým místům
Formulář ke kontrole a doplnění informací k hrobovým místům na hřbitovech v Řesanicích a Kasejovicích

Žádost o povolení uzavřít manželství
Žádost o povolení uzavření manželství na kterémkoli vhodném místě nebo mimo stanovenou dobu

Žádost o vydání matričního dokladu
Žádost o vydání matričního dokladu (rodného listu – oddacího listu – úmrtního listu).

Žádost o zrušení údaje o místě trvalého pobytu osob(y)
Žádost o zrušení údaje o místě trvalého pobytu osob(y) podle § 12 odst.1 písm. c) zák.č. 133/2000Sb, o evidenci obyvatel a rodných čísel a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Žádost o vydání osvědčení k církevnímu sňatku
Žádost o vydání osvědčení pro uzavření manželství před orgánem církve.

Žádost o povolení ke kácení dřevin
Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les